INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

หัวข้อสัมมนา:

INDEX ต้องมนต์ (PTT)

วันที่:

06/03/2018

เวลา:

13:15-14:30

สถานที่:

ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร:

50

กำหนดการลงทะเบียน:

06/03/2018 12:30 - 06/03/2018 13:00

ค่าธรรมเนียม:

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิทยากร:

กมลชัย พลอินทวงษ์ (เอี้ยก้วย)

รายละเอียด:

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย