INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

หัวข้อสัมมนา:

ขอ Index อยู่ค้ำฟ้า ต่อภาค 2

วันที่:

05/07/2019

เวลา:

13:30-14:30

สถานที่:

ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่

จำนวนที่เปิดรับสมัคร:

40

กำหนดการลงทะเบียน:

26/06/2019 15:00 - 05/07/2019 12:00

ค่าธรรมเนียม:

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิทยากร:

คุณกมลชัย พลอินทวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด


 

รายละเอียด:

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย