INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

หัวข้อสัมมนา:

Powerful Balance Sheet Literacy - การอ่านงบการเงินฉบับลงทุนจริง

วันที่:

21/06/2019

เวลา:

13:00-15:00

สถานที่:

ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่

จำนวนที่เปิดรับสมัคร:

25

กำหนดการลงทะเบียน:

03/07/2019 10:25 - 03/07/2019 10:25

ค่าธรรมเนียม:

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิทยากร:

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

 

รายละเอียด:

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย