INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

หัวข้อสัมมนา:

Hidden Gem Discovery

วันที่:

18/04/2019

เวลา:

13:00-16:00

สถานที่:

ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่

จำนวนที่เปิดรับสมัคร:

60

กำหนดการลงทะเบียน:

09/04/2019 10:33 - 17/04/2019 10:33

ค่าธรรมเนียม:

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิทยากร:

คุณกมลชัย พลอินทรวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประ
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

 

รายละเอียด:

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย