INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

หัวข้อสัมมนา:

เจาะลึกกลุ่มยานยนต์ ปี 2562

วันที่:

08/02/2019

เวลา:

13:00-13:30

สถานที่:

ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่

จำนวนที่เปิดรับสมัคร:

40

กำหนดการลงทะเบียน:

28/01/2019 10:00 - 07/02/2019 17:00

ค่าธรรมเนียม:

ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิทยากร:

คุณนฤดม มุจจลินทร์กูล ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 

รายละเอียด:

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย