INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ค้นหา

วันที่ เรื่อง ชื่อนักวิเคราะห์
08/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190808

หลังจากที่ทยอยขายทำกำไรออกตัวมาได้แล้วก็เห็นควรให้กลับมา WAIT&SEE รอการ comment จุดซื้อใหม่กันอีกครั้ง

07/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190807

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

07/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190807

เล่น Swing trade แบบทยอยขายทำกำไรเมื่อเด้งกลับขึ้นมาในหุ้นที่ได้ซื้อมาเพื่อทำรอบเก็บกำไรมาก่อนแล้วกลับมา WAITt&SEE รอการ comment เพิ่มเติมอีกครั้ง

06/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190806

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

06/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190806

เล่น Swing trade แบบทยอยขายทำกำไรเมื่อเด้งกลับขึ้นมาแต่หากกล้าลงมาเยือนแถวๆแนวรับถัดไปที่ให้ไว้ก็น่าจะพอสวนซื้อลุ้นเด้งกลับในระยะสัปดาห์ได้

05/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190805

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

05/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190805

เล่น Swing trade แบบทยอยขายทำกำไรในหุ้นที่เพิ่งซื้อคืนกลับมา แล้วกลับมา Wait and see รอการ comment เพิ่มเติมอีกครั้ง

05/08/2019

Technical Monthly Trend - August 2019

Set Index: คิดถึง KITKAT-{คิดจะพัก}

02/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190802

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

02/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190802

เล่น Swing trade แบบกลับมาทยอยซื้อคืนเพื่อเล่นคลื่น rebound ชุดนี้หลังจากที่ได้ขายหุ้นออกไปตามคำแนะนำก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะเมื่อหลุด 1,714ลงมา

01/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190801

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

01/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190801

เล่น Swing trade แบบเด้งกลับให้ทยอยขายออกตัวมาก่อน

31/07/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190731

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

31/07/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190731

เล่น Swing trade แบบเด้งกลับให้ทยอยขายออกตัวมาก่อน โดยจะกลับมาเกิดภาพเชิงบวกขึ้นใหม่เมื่อฟื้นมาปิดเหนือ MAV<10>ให้ได้เสียก่อน

30/07/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190730

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

30/07/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190730

เล่น Swing trade แบบเด้งกลับให้ทยอยขายออกตัวมาก่อน โดยจะกลับมาเกิดภาพเชิงบวกขึ้นใหม่เมื่อปิดที่ 1,740.5 ให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อยและ

26/07/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190726

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

26/07/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190726

เล่น Swing trade แบบเด้งกลับให้ทยอยขายออกตัวมาก่อน โดยจะกลับมาเกิดภาพเชิงบวกขึ้นใหม่เมื่อปิดที่ 1,740.5 ให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อย

25/07/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190725

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

25/07/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190725

เล่น Swing trade แบบเด้งกลับให้ทยอยขายออกตัวมาก่อน โดยจะกลับมาเกิดภาพเชิงบวกขึ้นใหม่เมื่อปิดที่ 1,740.5 ให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อย