INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ค้นหา

วันที่ เรื่อง ชื่อนักวิเคราะห์
02/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190902

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

02/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190902

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

30/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190830

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้เพื่อรอทำกำไรแถวๆ กรอบแนวรับที่บอก

30/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190830

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

29/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190829

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

29/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190829

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

28/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190828

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

28/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190828

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

27/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190827

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

27/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190827

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

26/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190826

OPEN SHORT แถวๆ กรอบแนวต้านที่ให้

26/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190826

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ-ในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

23/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190823

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

23/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190823

เล่น Swing -trade แบบลงซื้อ-ขึ้นขายในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

22/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190822

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

22/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190822

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆก่อน

21/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190821

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

21/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190821

เล่น Swing -trade แบบลงทยอยซื้อแถวๆแนวรับที่ให้แล้วรอลุ้นขึ้นไปขายในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆ ก่อนหรือใช้การปิดใกล้ๆ High ของวันเป็นตัว Follow buy ก็ได้

20/08/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190820

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

20/08/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190820

เล่น Swing -trade แบบขึ้นขาย-ลงซื้อในชุดคลื่น rebound นี้ไปพลางๆ ก่อน