INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ค้นหา

วันที่ เรื่อง ชื่อนักวิเคราะห์
20/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190920

เน้นเด้งขายเป็นหลักแต่หากไวพอก็อาจ Speculate ใน wave rebound สั้นๆ ใน intra-day ได้

19/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190919

OPEN SHORTเป็นหลักแถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

19/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190919

เน้นเด้งขายทำรอบเป็นหลักแต่หากอยากตั้งซื้อกลับเพื่อเล่น rebound ให้รอแถวๆ Gap ที่ให้ไว้ก่อนเป็นลำดับแรก

18/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190918

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

18/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190918

เล่น Swing -trade แบบลงซื้อ-ขึ้นขาย ได้แต่ต้อง STOPLOSS หากปิดเหนือ MAV<10> ไม่ได้ต่อ

17/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190917

OPENLONG แถวๆ กรอบแนวรับที่ให้

17/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190917

เล่น Swing -trade แบบลงซื้อ-ขึ้นขาย ได้แต่ต้อง STOPLOSS หากปิดเหนือ MAV<10>ไม่ได้ต่อ

16/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190916

วันนี้เล่นได้2แบบคือ OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

16/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190916

เล่น Swing -trade แบบลงซื้อ-ขึ้นขาย ได้แต่ต้อง STOPLOSS หากปิดเหนือ MAV<10>ไม่ได้ต่อ

13/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190913

วันนี้เล่นได้2แบบคือOPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้เพื่อรอทำกำไรตอนย่อ

13/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190913

เล่น Swing -trade แบบลงซื้อ-ขึ้นขาย ได้แต่ต้อง STOPLOSS หากปิดเหนือ MAV<10>ไม่ได้ต่อ

12/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190912

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

12/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190912

เล่น Swing -trade แบบ ขึ้นขาย-ลงซื้อ- ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้

11/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190911

OPENLONGแถวๆกรอบแนวรับที่ให้

11/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190911

เล่น Swing -trade แบบ ขึ้นขาย-ลงซื้อ- ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้

10/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190910

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

10/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190910

เล่น Swing -trade แบบ ขึ้นขาย-ลงซื้อ- ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้

09/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190909

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้

09/09/2019

TRINITY TECHNIQUE_20190909

เล่น Swing -trade แบบ ขึ้นขาย-ลงซื้อ- ต่อตราบเท่าที่ดัชนียังคงยืนปิดเหนือ MAV<10> ได้

06/09/2019

TRINITY DERIVATIVES FUTURES_20190906

OPEN SHORT แถวๆกรอบแนวต้านที่ให้