INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน
SSI-SCA คืออะไร
 

SSI-SCA คือกองทุนรวมต่างประเทศสัญชาติเวียดนาม ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม SSI-SCA มีชื่อย่อมาจาก SSI Sustainable Competitive Advantage Fund ตลาดหุ้นของเวียดนามที่กองทุนนี้ลงทุนได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และกองทุนนี้มีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนาม

ผลตอบแทนรวมล่าสุดนับจากวันจัดตั้งกองทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ใครคือผู้บริหารจัดการกองทุน SSI-SCA
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Asset Management Co., LTD หรือมีชื่อย่อสั้นๆ ว่า SSIAM
 

SSIAM เป็นใคร
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Asset Management Co., LTD (SSIAM) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามที่ให้บริการด้านการบริหารการลงทุนกับลูกค้าสถาบันต่างประเทศ สถาบันในประเทศ และลูกค้าบุคคลทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 247  ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) และมีผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ความสามารถและความรู้ความเข้าใจการลงทุนในเวียดนามกว่า 25 คน

SSIAM ถือหุ้นโดยบริษัท Saigon Securities Incorporation (SSI) 100% ซึ่ง SSI เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และรายได้มากที่สุดในปี 2018 ของประเทศเวียดนาม โดยให้บริการด้านหลักทรัพย์ครบวงจร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติมากมาย
 

กองทุนนี้ต่างจากกองทุนที่ลงทุนในประเทศเวียดนามของ บลจ.อื่นในประเทศไทยอย่างไร
โดยปกติแล้วหากนักลงทุนไทยต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดทุนเวียดนาม ตัวเลือกของนักลงทุนไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่

  • ลงทุุน ด้วยตนเอง ผ่านโบรคเกอร์ในไทย หรือ
  • ลงทุนผ่าน กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลสัญชาติไทย ที่ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามโดยตรง
  • ลงทุนผ่าน กองทุนรวมสัญชาติไทยประเภท Fund of Funds ที่ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Funds)ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม เช่น ETF และหุ้นอื่นๆ
  • ลงทุนใน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่ถือ ETF ที่ลงทุนตามดัชนี VN30 ของเวียดนาม
  • ลงทุนผ่าน กองทุนรวมสัญชาติเวียดนาม ที่มีผู้บริหารกองทุนเป็นคนเวียดนาม ทีมบริหารและวิเคราะห์อยู่ที่ประเทศเวียดนามผ่านตัวแทนการขายโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด


การลงทุนใน SSI-SCA นั้นเป็นการ ลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารพอร์ตลงทุนมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยัง มีความรู้และมีข้อมูลตลาดเชิงลึก การที่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนทุกคนพูดภาษาเวียดนามอาศัยและดำรงชีพอยู่ในประเทศเวียดนามทำให้ขจัดอุปสรรคทางภาษาและความเข้าใจในระบบความคิด วัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนนักลงทุนรายย่อยทั้งในและต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างชาติและ SSI-SCA ซึ่งใช้วิธีลงทุนแบบเน้นคุณค่าจึงทำให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผู้บริหารกองทุนที่เป็นคนเวียดนาม

SSI-SCA ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด
ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange) เท่านั้น

SSI-SCA เหมาะกับใคร
เหมาะกับนักลงทุนไทยที่สามารถรับความเสี่ยงได้และมีมุมมองระยะยาว มีเงินเย็นที่สามารถลงทุนได้ พร้อมจะรอให้ตลาดเห็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น มีความต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงเงินลงทุนไปในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน SSI-SCA
กองทุนเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active และโฟกัสการลงทุนไปที่บริษัทมีความได้เปรียบเหนือบริษัทอื่นในระยะยาว มีส่วนแบ่งการตลาดสูง มีการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีสถานะทางการเงินที่ดี มีศักยภาพการดำเนินงานที่ดีถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่ตลาดไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจของบริษัท มีมูลค่าพื้นฐานน่าดึงดูดเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตของบริษัท

ปรัชญาการเลือกหุ้นเข้ากองทุน SSI-SCA
SSI-SCA เลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active เพื่อคัดกรองและเลือกบริษัทเพื่อเข้าลงทุน อ้างอิงจากข้อมูลของบทวิจัย Macroeconomic เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กองทุนอาจจะสร้างแบบจำลองทางการลงทุนที่ตรงกับวัตถุประสงค์กับกองทุนเพื่อที่จะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้นๆ ในทุกๆการลงทุนกองทุนจะทำการคัดกรองและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับ Valuation ของบริษัท ในขณะเดียวกันกองทุนก็จะประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงและสร้างระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยกระบวนการเหล่านี้ กองทุนจะสามารถสร้างพอร์ทการลงทุนที่ได้รวมหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเข้ามาในพอร์ทและเพิ่มมูลค่าของกองทุนผ่านการลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Active

- กระบวนการคัดเลือกหุ้น

กองทุนจะลงทุนหลักๆในบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization สูง สภาพคล่องสูง บริษัทจดทะเบียนเหล่านี้จะต้องมีความได้เปรียบในระยะยาวซึ่งหมายความถึง จะต้องเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำตลาด มีศักยภาพเติบโตสูงได้ในระยะยาว มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงมีคุณภาพ มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง นอกจากนั้นแล้วกองทุนยังอาจนำสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองทุนไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization ต่ำ มีสภาพคล่องต่ำแต่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวและอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม

- ขั้นตอนในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ทการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์แบบ Top-down เพื่อเลือกหาหุ้นที่มีศักยภาพเติบโต
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพและเข้าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ได้แก่ มี Market Capitalization สูง, สภาพคล่องสูง,เป็นผู้นำตลาด, มีการบริหารจัดการที่ดี,การบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้,สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง, ผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน, มีศักยภาพการเติบโตสูง
ขั้นตอนที่ 3 กระจายความเสี่ยงพอร์ทการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางพื้นฐาน ศักยภาพการเติบโตของบริษัทและอุตสาหกรรม มีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กองทุนจะลงทุนแบบใช้กลยุทธ์แบบ Active ในการสร้างพอร์ทโฟลิโอกระจายความเสี่ยงซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมที่แตกต่าง

นโยบายการลงทุนในกองทุน SSI-SCA

  • เน้นลงทุนในบริษัทที่มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงต่ำ สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง
  • เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ มี Business Model ที่ดี และมีธรรมาภิบาลดีเด่น
  • ลงทุนระยะยาวในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินแล้วว่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (Undervalued)เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
  • เลือกลงทุนใน Sector ที่มองว่าระยะยาวจะสามารถเติบโตตามเศรษฐกิจของเวียดนาม เช่น กลุ่มการเงิน, กลุ่ม Consumer Retail, กลุ่มท่องเที่ยว, กลุ่มก่อสร้าง, กลุ่มธนาคาร, กลุ่มเครื่องประดับสตรี, กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มพลังงานและปิโตรเลียม, กลุ่มบริการและกลุ่มเภสัชกรรม


สัดส่วนการลงทุนของกองทุน SSI-SCA


ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุน SSI-SCA

- ความเสี่ยงคล้ายกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญลำดับแรกคือนักลงทุนต้องรู้ว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก่อนที่จะนำเงินมาลงทุนในกองทุนนี้ และทางผู้จัดการกองทุนได้มีระบบจัดการความเสี่ยงรองรับแต่ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรทราบ ได้แก่

- การลงทุนในกองทุนนี้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนโดยธนาคารกลางเวียดนามหรือสถาบันการเงินอื่น ว่ากองทุนนี้จะบรรลุเป้าหมายของการลงทุน การลงทุนอาจให้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดหวังหรือน้อยกว่าการลงทุนอื่นที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเงินลงทุนตั้งต้นมีโอกาสที่จะลดลงบางส่วนหรือทั้งหมด กองทุน SSIAM ผู้บริหารและพนักงานมิได้รับประกันผลตอบแทนในผลขาดทุนหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
- SSI-SCA ตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวสำหรับการเพิ่มมูลค่า Net Asset Value และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน นักลงทุนไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนในทันทีหรือระยะสั้นชื่อของกองกองทุนมิได้บ่งบอกถึงคุณภาพของกองทุนหรือผลตอบแทนในอนาคต
- ผลตอบแทนในอดีตของกองทุน ของ SSIAM ไม่ได้แสดงถึงหรือบ่งบอกว่าเป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต
- SSIAM, ประธาน, ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีภาระรับผิดชอบในความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนและความเสี่ยงด้านการจัดการและการปฏิบัติการของกองทุน SSIAM(Operational Risk)
- กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิด นักลงทุนจึงสามารถไถ่ถอนกองทุนได้จากบริษัทจัดการกองทุน เมื่อสั่งซื้อหรือหรือไถ่ถอนกองทุน นักลงทุนอาจต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง และการเสียภาษีไม่สะท้อนในผลการดำเนินงานของกองทุน
- ความเสี่ยงดังต่อไปนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญของการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดทุนที่นักลงทุนควรทราบ (อาจไม่รวมความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนในกองทุน ได้แก่
          - ความเสี่ยงด้านความผันผวน (Market Risk)
          - ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ (Inflation Risk)
          - ความเสี่ยงด้านความผันแปรของดอกเบี้ย (Interest rate risk)
          - ความเสี่ยงด้านค่าเงิน (Exchange rate risk)
          - ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Price Volatility risk)
          - ความเสี่ยงด้านกฏหมาย (Legal Risk)
          - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของการลงทุน (Risk of investment Strategies)
          - ความเสี่ยงด้านข้อจำกัดของการลงทุน (Risk of investment restriction)
          - ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ (Risk of Valuation)
          - ความเสี่ยงด้านการชำระราคา (Settlement Risk)
          - ความเสี่ยงด้านการขาดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instruments)
          - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
          - ความเสี่ยงของระบบการจัดการภายในของกองทุน (Risk of Fund Management Operation)
          - ความเสี่ยงด้านการขัดกันของผลประโยชน์ระหว่างกองทุนและสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (Conflict of interest Risk)
          - ความเสี่ยงของเหตุสุดวิสัย (Force Majeure Risk)

ข้อจำกัดการลงทุนของกองทุน SSI-SCA

- กองทุนจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย 6 บริษัท
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนเกินกว่า 49% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกองทุน ในเงินฝากธนาคาร ตราสารตลาดเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ เอกสารสำคัญใดๆที่มีมูลค่า, ตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนเกินกว่า 30% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกองทุน ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ เครื่องมือตราสารในตลาดเงิน, เงินตราต่างประเทศ, เอกสารสำคัญใดๆที่มีมูลค่า, ตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยยนมือได้, หุ้นจดทะเบียน, หุ้นในตลาด UPCOM, ตราสารหนี้, หุ้นและตราสารหนี้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียน และตราสารอนุพันธ์
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกองทุนในหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยคำนวนจาก Outstanding shares ของบริษัทนั้นๆ
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนในผู้ที่ออกหลักทรัพย์ใดๆเกินกว่า 10% ของมูลค่า Outstanding ของหลักทรัพย์นั้นๆในตลาด
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนเกินกว่า 10% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดกองทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่กำลังจะถูกนำเข้าตลาด
- หากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่คิดเป็นมูลค่าสูง พอร์ทโฟลิโอของกองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆได้เกินกว่า 40% ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน
- ผลรวมของสินทรัพย์ในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และยอดเงินกู้และหนี้คงค้างของกองทุนไม่ควรเกิน NAV ของกองทุน
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ของเวียดนาม
- กองทุนจะไม่สามารถลงทุนโดยตรงได้ในอสังหาริมทรัพย์ แร่ที่มีค่า และเหล็ก


Benchmark สำหรับวัดผลตอบแทนของกองทุน SSI-SCA
ใช้ VN-Index (VNI) เป็น Benchmark โดย VN-Index คือดัชนีตัวแทนของตลาดหุ้นเวียดนามโดยใช้วิธีการคำนวนแบบ capitalization-weighted จากทุกบริษัทที่จดทะเบียนใน Ho Chi Minh City Stock Exchange โดยดัชนีนี้สร้างขึ้นจากฐานของ Index ที่ 100 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2000

ข้อมูล NAV ล่าสุดของกองทุน SSI-SCA
นักลงทุนจะได้รับ Statement รายงานมูลค่า NAV ทุกเดือนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ช่วงระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการถือครองกองทุน SSI-SCA
ระยะเวลาอย่างต่ำ 2 ปีเพื่อจะมีเวลาเพียงพอให้หุ้นทำงานเพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่มั่งคั่งและยั่งยืนนอกจากนั้นยังไม่เสียค่า Redemption Fee

การโอนหน่วยลงทุนให้ผู้อื่น
สามารถโอนได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากมีขั้นตอนซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายและเวลามาก โดยวิธีการโอนนั้นต้องเป็นการโอนให้ผู้อื่นในลักษณะเป็นของขวัญมรดกหรือการบริจาคและต้องมีการทำ Notary Public ที่สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย และผู้รับโอนต้องเป็นคนจ่ายภาษีมรดกหรือภาษีของขวัญมูลค่า 10% ของ NAV บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด แนะนำว่าหากนักลงทุนประสงค์ที่จะโอนให้ผู้อื่นควรจะขายและซื้อใหม่แทนการโอน

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

- การโอนเพื่อมอบเป็นของขวัญหรือมรดก

ภาษีสำหรับนักลงทุนไทย (Non-residential) หากมีการโอนกองทุนเพื่อมอบเป็นของขวัญหรือมรดกจะต้องเสียภาษี 10%ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่เกินกว่า 10 ล้าน VND ขึ้นไป

- ภาษีการไถ่ถอนกองทุน

0.10% ของมูลค่าการไถ่ถอนกองทุน (ภาษีถูกหักตั้งแต่ต้นทาง)

- ภาษีเงินได้

หากนักลงทุนซื้อและขายหน่วยลงทุนในปี Calendar Year เดียวกันและมีกำไร กำไรนั้นจะต้องถูกรวมคิดเป็นรายได้ ณ เวลาสิ้นปี ทรีนีตี้แนะนำให้ซื้อและขายในปี Calendar Year ที่ต่างกันเพื่อเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ เช่น ซื้อกองทุนในปี 2019 และขายในปี 2021