INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ 27 - 31 สิงหาคม 2561

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ จำกัด

ยังคงมุมมอง SET Index อยู่ใน Sideway Mode ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ หลังจาก V Shape ในเดือนกรกฎาคม

ตลาดหุ้นไทยยังคงมีผลบวกจากการคาดการณ์เลือกตั้งปีหน้า และ Valuation ของหุ้นบางตัวไม่แพงมากนัก นักลงทุนต่างประเทศซื้อพันธบัตรระยะยาวจำนวน 28 พันล้านบาทและพันธบัตรระยะสั้น 45,000 พันล้านบาทในเดือนสิงหาคม บ่งบอกถึงวิกฤติค่าเงินตุรกีจำกัดในวงแคบ และไม่ก่อให้เกิดวิกฤติในประเทศอื่นใน EM

นักลงทุนต่างประเทศเป็นฝ่าย Net Long ในตลาดอนุพันธ์ระหว่าง 13,000 สัญญาในระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ขายทอดตลาด Spot กว่า 5,000 ล้านบาท บ่งบอกถึงตลาดหุ้นไทยยังคงเป็น Sideway 

มองว่า Volume การซื้อขายยังคงเบาบาง ส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มมีมาตรการ Sterilization โดยการออกพันธบัตรดูดซึมกว่า 20,000-25,000 ล้านบาท เพื่อดึงให้ Bond Yield ของพันธบัตรระยะสั้นของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับ Bond Yield ของพันธบัตรของสหรัฐ ทำให้สภาพคล่องบางส่วนหายจากระบบจุดที่บวกของตลาดหุ้นใน EM คือ

1. ความกลัวเรื่อง Trade War ได้ Pricing เข้าไปในราคาหุ้นแล้วส่วนหนึ่ง (จุดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ วันที่ 5 กันยายนที่จะมี Public Hearing การขึ้นภาษีสินค้าจีนประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ) แต่การที่บรรลุข้อตกลงการ Compromise เรื่อง NAFTA Deal และการบรรลุข้อตกลงกับจีนได้ จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นใน EM รวมทั้งไทยด้วย

2. ประธาน Fed นาย Powell เริ่มส่งสัญญาณ Dovish ในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย โดยอาศัยข้อมูลของการที่สงค
รามการค้าและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจส่งผลชะลอตัวต่อเศรษฐกิจโลก (ถึงแม้ว่าโอกาสที่ Fed ในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้มีโอกาสสูง) สิ่งนี้อาจทำให้ Fed มีนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยจาก 3-4 ครั้ง ในปี 2562 มาสู่ระดับแค่ 2 ครั้งเท่านั้น


มุมมอง 

1. คือ การที่ Fed เริ่มมีท่าทีที่ Dovish ต่อการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและอาจส่งผลดีต่อ EM มองว่าค่าเงิน US$ ในแง่ของ DXYO ได้ Peak ไปแล้วที่ 96-97 ทำให้ค่าเงิน US$ มีโอกาสอ่อนตัวลง

2. มุมมองยังคงเหมือนเดิม คือ SET อาจจะอยู่ในช่วง Sideway และอาจจะมี Downside Risk ในเดือนกันยายนบ้างเล็กน้อย
 ก่อนจะมี Rally ในปลายปี มองว่าราคาทองคำอาจจะมี Reward to Risk ที่น่าสนใจ

3. Overweight กลุ่ม Property, Defensive, Domestic และกลุ่ม Infrastructure