INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

สวัสดีเวียดนาม (3 กรกฎาคม 2561)

มาทำความรู้จักเวียดนามกันจ้า

 

July 3, 2018,  พิมพ์ฝัน เจียรพิพัฒนกุล


รู้จักเวียดนาม
 • เมืองหลวง : Hanoi
 • เมืองที่ใหญ่ที่สุด: Ho Chi Minh (ชื่อเดิมคือ Saigon)
 • ประชากร 96 ล้านคน
 • 60% ของประชากรเป็นวัยทำงาน (ต่างประเทศใช้คำว่า เวียดนามอยู่ในช่วง Golden Population Structure)

ภูมิศาสตร์

 • ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มีเขตแดนติดกับ จีน ลาว กัมพูชา
 • แบ่งภูมิภาคออกเป็น 3 ภาค เหนือ กลาง ใต้
 • มีชายฝั่งยาวกว่า 3,260 กิโลเมตร
 • ที่ตั้งของเวียดนามมีจุดแข็งในการสร้างท่าเรือน้ำลึกและเป็นแหล่งการค้า
 • ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon)

จุดเด่นของประเทศเวียดนาม

1. Social -Political Stability

เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มีเสถียรภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 59 จาก 163 ประเทศและเขตแดน โดย Global Peace Index 2016 และจัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของเอเซียแปซิฟิค

 • ​นอกจากนั้นแล้วหนังสือพิมพ์ The Independent ของประเทศอังกฤษ รายงานว่าเวียดนามเป็น 1 ใน 10 ประเทศในโลกที่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเลย ภายใต้การนำของ Socialist Republic of Vietnam โดยรัฐบาลแสดงจุดยืนเน้นความสงบ สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและมุ่งสู่ความมีเสถียรภาพในระยะยาวกับทุกๆประเทศในโลก

2. ตั้งอยู่บน Heart of Southeast Asis

 • ชายฝั่งอยู่ติดกับทะเลจีนใต้
 • ฝั่งตะวันตกของประเทศมีชายแดนติดอยู่กับประเทศลาวและกัมพูชา
 • ภาคเหนือติดกับประเทศจีน
 • เรียกว่าเป็นภูมิประเทศที่เป็นสะพานแห่งการค้า
 • มีชายฝั่งที่ยาวจากเหนือลงมาใต้ และอยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ และการที่ประเทศมีลักษณะเป็นตัว S ทำให้เกิดโอกาสใสการค้นหาทรัพยากรทางทะเล และเอื้อต่ออาชีพประมง การประมง และการสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อเอื้อต่อการนำเข้าส่งออก
 • เวียดนามยังตั้งอยู่บนถนน Trans-Asia ที่ยาวกว่า 140.479 กิโลเมตร ที่ช่วยสนับสนุนเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียและยุโรป


3. ประชากรวัยหนุ่มสาว และต้นทุนค่าแรงต่ำ
4. รัฐบาลดำเนินนโยบายแบบเปิด

 • มี Incentives ให้กับการลงทุนด้านต่างๆ เช่นการยกเว้นภาษี
 • มี Incentives สำหรับโครงการการเกษตร เช่นการลดค่าใช้ที่ดิน