INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ลงทุนอย่างไรให้ “กินอิ่มหลับสบาย” ตอนที่ 1 (12 กรกฎาคม 2560)

กับหุ้น “กินอิ่มหลับสบาย” EASTW

September 12, 2017,  พิมพ์ฝัน เจียรพิพัฒนกุล


หลายครั้งที่นักลงทุนอาจมีอาการซื้อหุ้นแล้ว ทานอาหารก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่ค่อยจะหลับ เนื่องจากผลตอบแทนที่แกว่งไปมาอย่างรุนแรงของพอร์ตหุ้น นั่นเป็นเพราะเราลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีค่าความผันผวนที่สูงเกินไป (อาจเรียกว่าพอร์ตมีค่า Beta สูงก็ได้) หากใครกำลังประสบกับอาการที่กล่าวไว้ข้างต้น ลองหันมาพิจารณากลุ่ม “หุ้นกินอิ่มหลับสบาย” ดูบ้างสิ
หากเราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับพอร์ตการลงทุนของเรา ก็ต้องเลือกหุ้นที่มีความผันผวนไม่สูงนัก และสิ่งแรกที่เราควรพิจารณาก็คือ รายได้ของบริษัท
บริษัทที่หารายได้จากการขายของจำเป็น เช่น ขายน้ำ ขายไฟฟ้า ขายอาหาร เหล่านี้ มักจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในมิติของรายได้ที่มีความสม่ำเสมอหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีรายได้อิงกับสินค้าที่ต้องพึ่งพากำลังซื้อของผู้บริโภคหรือพึ่งพาสินค้าแฟชั่น หรือบริษัทที่ขายสินค้าที่ต้องพึ่งพา Raw material ที่มีราคาต้นทุนอิงกับราคาตลาดโลก เช่น น้ำมัน ทองแดง ยาง เหล็ก
 
เห็นได้ชัดเจนว่าหากเราต้องการหุ้นที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบใด เราก็ควรเลือกตั้งแต่ต้นไปเลยว่าเราจะลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบรายได้ลักษณะไหน เช่น บริษัทเหล่านั้นขายสินค้าที่ “จำเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” และบริษัทเหล่านั้นมีรายได้การเติบโตที่ผีเข้าผีออกหรือไม่ (ธุรกิจที่ขายสินค้าที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์เช่น น้ำมัน ยางพารา เนื้อสัตว์ นอกจากจะมีต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นที่ผันผวนแล้วรายได้ก็มีโอกาสที่ผีเข้าผีออกบางปีเติบโตแรงบางปีซบเพราะขึ้นอยู่กับความต้องบริโภคการของตลาดโลก) เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกลงทุนในธุรกิจที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพอร์ทการลงทุนของนักลงทุนได้ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นธุรกิจที่ขายสินค้า “จำเป็น” … อีสท์วอเตอร์ (EASTW) เป็นบริษัแรกเที่เราอยากนำข้อมูลจาก 56-1 /รายงานประจำปี / เว็บไซต์ / และงบการเงิน มาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆ ว่าบริษัทนี้ทำอะไรบ้าง ส่วนจะน่าลงทุนเพียงใดนั้นสามารถสอบถามจากที่ปรึกษาการลงทุนของท่านเอง

4 Facts of EASTW

 

  1. บริษัทนี้ขาย “น้ำ” ดิบและประปาในโซนภาคตะวันออกของไทย (โซน EEC ที่ตอนนี้เป็นคำฮิตที่ใครๆก็ต้องพูดถึง)
  2. บริษัทมีท่อส่งน้ำใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในโซน EEC
  3. มีรายได้ที่เติบโตสม่ำเสมอ ดูได้จากงบการเงินของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  4. มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและแนวโน้มจากอดีตถึงปัจจุบันบริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ตามตารางปันผลด้านล่าง)


ธุรกิจหลัก

ธุรกิจของอีสท์วอเตอร์ ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ส่วนคือการจัดหา “น้ำดิบ” ไว้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการผลิต กับอีกธุรกิจหนึ่งคือ “ผลิตน้ำประปา” โดยรับสัปทานจากภาครัฐ ทำให้ธุรกิจของ EASTW มีความแน่นอนและผูกขาดในพื้นที่ที่ตนให้บริการ ธุรกิจส่วนที่เป็นน้ำดิบและน้ำประปาได้รับประโยชน์จากการขยายเมืองใหม่ของภาคตะวันออกของประเทศไทยจากโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งกำลังถูกผลักดันโดยภาครัฐ ท่อส่งน้ำดิบสายหลักของบริษัทนั้นลากผ่าน 3 จังหวัดคือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ส่งน้ำรายเล็กสู้อีสท์วอเตอร์ไม่ได้

ลูกค้าที่สำคัญของบริษัทคือ


1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. 
การประปาส่วนภูมิภาค
3. 
โรงงานทั่วไป ลักษณะการขายน้ำให้ลูกค้าจะเป็นแบบค้าส่ง คือขายให้ การนิคมฯหรือการประปาเพื่อให้ไปกระจายน้ำให้ผู้โรงงานต่างๆหรือผู้บริโภคทั่วไปต่อไป

การจ่ายปันผล

EASTW มีประวัติการจ่ายปันผลดีมาโดยตลอด หากดูย้อนกลับไป 10 ปี บริษัทการจ่ายปันผลสูงขึ้นทุกปี คิดเป็นเฉลี่ย 4-5%ต่อปี และหากดูการจ่ายปันผลต่อหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นก็จะเห็นว่าบริษัทมี Dividend payout ratio ที่เฉลี่ย 60% ต่อปีในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีความสม่ำเสมอมาตลอด
การเติบโตของธุรกิจน้ำดิบ

ในปัจจุบันมีการสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการ EEC เป็นอย่างมากจึงทำให้ในอนาคตจะมีการการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากภายนอกมาสู่แหล่งนิคมฯ มากขึ้น อีสท์วอเตอร์เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์เป็นบริษัทแรกๆ จากโครงการผลักดันของรัฐเพราะเมื่อฐานประชากรในบริเวณภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้น้ำในโซนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ทีนี้เราคงได้รู้กันแล้วว่า การเลือกหุ้นที่จะนำมาถ่วงน้ำหนักความผันผวนของพอร์ตการลงทุนของเราควรดูที่อะไรบ้าง เอาหล่ะ หลังจากนี้เราจะไปดูกันให้ลึกเข้าไปอีกว่า บริษัทเหล่านั้นมีดีอะไรซ่อนอยู่บ้าง แล้วมันดีพอที่จะเป็นบริษัทที่ลงทุนแล้วกินอิ่มหลับสบายหรือไม่ ติดตามได้ในบทความส่องงบการเงิน หุ้นกินอิ่มหลับสบาย คราวหน้าห้ามพลาด