INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 )

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ จำกัด

 • ตลาดหุ้นทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ Tactical Asset Allocation คือภาวะเม็ดเงินทั่วโลกเลือกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าตลาดพันธบัตร
 • ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศเริ่มมี Long Position ในตลาด TFEX ประมาณกว่า 20,000 สัญญา ในขณะที่มีการซื้อเล็กน้อยในตลาดพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว จึงมองว่าตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น มี Momentum ทางบวก
 • ยังคงมองว่า SET Index ที่ 1750 ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นจุด Bottom ไปแล้วชั่วคราว และมองว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเป็นการปรับฐานในตลาดกระทิงเพื่อให้ตลาดหุ้นมีโอกาส Rally ในช่วงครึ่งปีของปี 2018
 • ตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคมยังคงมีความผันผวนสูงมาก ถือว่ายังคงเป็น Sideway ในกรอบกว้าง คาดว่ายังคงไม่สามารถ Breakout ในทาง New High ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงได้ประโยชน์จาก Rotation แต่มีความเสี่ยงเรื่อง Systematic Risks เช่น การปรับขึ้นดอกเบี้ย หรือ Geopolitical Risk มีโอกาสเพิ่มขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่ US ได้เพิ่มมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือ หรือการย้ายสถานทูตสหรัฐในอิสราเอลมาสู่กรุงเยรูซาเล็ม
 • วันที่ 28 ก.พ. ประธาน Fed คนใหม่ Jerome Powell จะมีถ้อยแถลงสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก ก่อนการประชุม Congress ซึ่งจะมีมุมมองเป็นครั้งแรกของนาย Powell เกี่ยวกับเงินเฟ้อ และเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ย
 • วันที่ 8 มี.ค. การประชุมของ ECB
 • วันที่ 9 มี.ค. การประชุมของ BOJ
 • วันที่ 9 มี.ค. เรื่องตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงของสหรัฐ หรือ US Payroll และ Wages ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่า ค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หรือตัวเลขเดือนมกราคมเป็นแค่การปรับขึ้นเป็นแค่ชั่วคราว ถ้าตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าตัวเลขเดือนมกราคม ตลาดหุ้นทั่วโลกจะตอบสนองในทางบวก
 • วันที่ 21 มี.ค. การประชุม FOMC ของสหรัฐ มีแนวโน้มที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps
 • เหตุการณ์ที่ไม่ปกติคือ การที่ค่าเงิน US อ่อนค่าลง แต่ Bond Yields ปรับตัวสูงขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย มักนำไปสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ VIX Index หรือดัชนีวัดความผันผวนและตลาดหุ้นจะปรับฐานต่อมา
 • มองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสผันผวนอย่างมากอีกครั้งในเดือนมีนาคม แต่เป็นโอกาสที่สะสมหุ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคม
 • Overweight state enterprise ที่มีลักษณะเป็น Infrastructure