ลืมรหัสผ่าน  
 
 


บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเทียรริเวอร์ไซต์


บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ที่จะถึงนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ใน....(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ ประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม)..... ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเสนอแนะเรื่องข้างต้นมายัง เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ทรีนีตี้วัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
Trinity Watthana Public Company Limited (TNITY) hereby announces that TNITY had given right to our shareholders to propose Agenda as well as to nominate persons to be elected as the directors at the Annual General Meeting of Shareholders No. 12. The Company has set up criteria and procedures for minority shareholders to propose the matters as per detail attached which link (...Investor relations/Annual General Meetings of Shareholder and Meeting Minutes.....) Interested shareholders can send the application form and required documents to the Company Secretary from now on to February 21, 2014.Trinity Member เพิ่มเมนูใหม่ "การลงทุนราย Sector"เป็นเมนูแสดงสัดส่วนการซื้อขาย โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรกของตลาดและผู้ลงทุน เปิดใช้บริการแล้ววันนี้


ต้อนรับเทศกาลลงทุนกับกองทุนรวม มีมาให้เลือกหลากหลาย กับ บล. ทรีนีตี้ (Selling Agent)ทั้ง LTF/RMF, Private Fund และ Private fund by Smart Port เริ่มแล้ววันนี้ โทร. 02-343-9544


เพียงท่านสมัคร Trinity Member ท่านก็สามารถเข้าดูเอกสารยืนยันรายการซื้อขายของท่าน ก่อนหน้าและย้อนหลัง 10 วันทำการได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายการได้รวดเร็วมากขึ้น


บริการ Analyst on Air เพิ่มบริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Trinity ที่ใช้ Smart Phone/Tablet ให้สามารถฟังบทวิเคราะห์ Analyst on air ได้ โดยเข้าระบบผ่านทาง www.trinityquicktrade.com/pda


Promotion

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายผ่านทาง e-mail เพียงท่านแจ้ง e-mail address กับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านทาง Trinity Member


ล่าสุด! วันนี้คุณสามารถเทรดบน ipad อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แล้วด้วย Settrade Streaming for iPad


Trinity on mobile ให้คุณอัพเดท Portfolio บนมือถือของคุณก่อนใคร

 
   
  GOLD PRICE

Copyright 2007 Trinity QuickTrade All right reserved. Contact Us : trinity@trinitythai.com
Tel : 0-2801-9100, 0-2343-9500 Fax : 0-2801-9399

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ