ยืนยันการเป็นสมาชิก

ยืนยันการเป็นสมาชิก Trinity Member

กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการสมัคร 5 กลาง สำหรับบัญชีหุ้น หรือ 6 ตัวกลางสำหรับบัญชีอนุพันธ์

โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพื่อขอรับรหัส OTP

 

- -

 

EX. บัญชีหลักทรัพย์ 99-12345-0 กรอกข้อมูล 12345 หรือ บัญชีอนุพันธ์ 999-123456-0-3 กรอกข้อมูล 123456

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านไม่สะดวกในการแจ้งแก้ไข หรือให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านยังคงสามารถสมัคร Trinity Member ได้

             โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง คลิก ที่นี่ เพื่อทำการสมัคร
Reset Trinity Member Password
กรุณากำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้ในการล็อคอินเข้าใช้งาน Trinity Member

 

 

รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว,ไม่มีเครื่องหมาย,ตัวเลข(0-9),และตัวอักษร(A-Z,a-z) โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร

รหัส OTP

กรุณาใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อ Reset password
รหัส OTP ของคุณมี อายุการใช้งาน 5 นาที

รหัส OTP :