ยกเลิกการใช้หน้าเว็บไซต์

www.trinityquicktrade.comเรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้ปรับปรุงการใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความง่าย และสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
โดยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไปบริษัทจะยกเลิกการเข้าใช้งานผ่าน www.trinityquicktrade.com
และให้บริการแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ www.trinitythai.com แทนซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานผ่าน www.trinitythai.com ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC มือถือ และแท๊บเล็ต